Menu 

Privacy beleid

Privacy beleid


Wij hebben niet tot doel uw privacy op enige wijze te schenden. Er is veel inspanning geleverd om de verstrekte en vergaarde gegevens te beschermen.

Deze app is uitgebracht door it-Probleempje.nl welke samenwerkt met Livep2000.nl.
Waar in deze privacyverklaring wordt gesproken over Livep2000.nl wordt dus ook probleempje.nl mee bedoeld.

PRIVACYVERKLARING Livep2000.nl:

1: Via Livep2000.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Livep2000 acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.
Dat betekent onder andere dat wij:

- duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevensverwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
- onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
- u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
- passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
- uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Livep2000.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-05-2019.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

2: Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

- Factuuradres
- Emailadres
- Betalingsgegevens
- Geslacht
- Eventueel uw nickname
- Locatie
- Advertentie ID

REGISTREREN

3: Om Livep2000.nl app zonder reclame te kunnen gebruiken moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam, het wachtwoord, het e-mail adres en de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om de dienst te laten functioneren. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

NIEUWSBRIEF

4: Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij ge´nteresseerden willen informeren over onze diensten. Wilt u uw account verwijderen? Geef dit dan aan in het livep2000.nl account of stuur dan een e-mail naar techniek@livep2000.nl vanaf het e-mail adres waarmee u geregistreerd staat. Als u een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

LOCATIEGEGEVENS

5: Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS en locatiebepaling d.m.v. een dienst van derden) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd. Uw locatie is niet zichtbaar voor andere gebruikers. Wij zelf slaan uw locatie niet op en koppelen het niet aan uw account, persoon of ID. Alle locatie gegevens kunnen opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

PUBLICATIE

6: Bij gebruik van de Livep2000.nl locatie app worden geen gegevens die u verstrekt gepubliceert.

ADVERTENTIES

7: Onze dienst vertoont advertenties van derden, zij kunnen persoonsgegevens bijhouden om deze op maat te snijden.
Tijdens het starten van de app wordt u gevraagd in welke zij dat mogen doen.

ADVERTENTIE, APP, FIREBASE (ETC) ID

Als u er voor kiest om adverteerders NIET toe te staan tracking en persoonlijke informatie op te slaan, dan is er een mogelijkheid nodig om te weten dat u deze keuze maakte. In dat geval wordt enkel nog uw ID, samen met uw keuze opgeslagen.

VERSTREKKING AAN DERDEN

8: Wij vertrekken geen gegevens die wij van u ontvingen aan derden. Advertentie programma's kunnen afhankelijk van uw keuze wel gegevens ontvangen.

GOOGLE ANALYTICS, FIREBASE EN GOOGLE PLAY CONSOLE

9: Wij gebruiken Google Analytics, firebase en de google play developer console om bij te houden hoe bezoekers onze app gebruiken en om fouten en problemen op te sporen. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

BEVEILIGING

10: Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

11: Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

12: Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: techniek@livep2000.nl